Sverige är en diktatur! (sorry for the swedish)

just because I am so lazy that I cant be bothered translating all the “borrowed”
sections from Wikipedia. Lets get on with it. To the english readers, I will give
a little explanation later on.

=================================================
Sverige är en diktatur! Ja, du hörde rätt, jag säger att detta avlånga
land som vi en gång antingen älskat eller föraktat, och troligen
numera likgiltigt bor i, har förvandlats. Dom stolta människorna
i bergslagen som kämpade för arbetarnas rättigheter är för länge
sedan glömda, landsfadern Gustaf Vasa har ur tidens dimma tittat
på och suckat djupt. Den frihet han gav oss från en styrande auktoritär
utländsk makt glider sakta bort.

Frågan är egentligen vart det hela tar vägen? Vi kan titta lite på begreppet
diktatur. Här är vad wikipedia säger, och innan nån säger nått, ja, jag vet att
wikipedia inte är den bästa källan till information, men, det är en av dom
snabbaste.

“Diktatur (av latin dictatura, “en diktators ämbete; en diktators makt och myndighet”)
är en stat som är totalitär, styrd av en diktator.

Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism,
envälde och tyranni betraktas diktaturen som regel som provisorisk. Ofta uppstår
diktaturen i demokratier, samlar makten till en liten grupp, och upphäver den
personliga friheten.”

Vänta lite här nu. “Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration”
Ok där har vi vad som brukar definieras som diktatur, och i det här
fallet är det koncentrerat till regering och riksdag.

Ja, politikerna är “valda” och jag sätter valda inom situationstecken
för att egentligen är det inte folket som väljer dom. Det är det egna
partiet samt media. Det hela är ett spel för gallerierna. Det finns
buntvis med nationalekonomer som har ett bättre begrepp om
makroekonomi än någon av våra politiker, med dom sitter inte i riksdagen
för att ingen vet vem dom är. Samma sak när det gäller socialpolitik.
Notera också att jag inte lägger till någon form av block eller parti
tillhörighet här då i dagens läge, så på högersidan sitter Allsmäktige
Reinfeldt och till vänster sitter Sneglande Sahlin. Vad som hänt
med den distinkta partipolitiken är svårt att definiera men jag
gissar att lobbyister och annat pack har en hel del med utsuddandet
av gränser att göra.

Jag vill att ni läser följande:

“Diktatur är i lexikalisk mening detsamma som regering utövad av en
diktator. I sin moderna innebörd innefattar diktaturen även regering
av ett totalitärt eller auktoritärt kollektiv, som exempelvis en
militärjunta eller politbyrå.

Diktaturen anses, framför allt enligt en liberal diskurs,
som demokratins motsats. Det är också vanligt att likställa
diktaturen med polisstaten, det vill säga samhällsförhållanden
med stark repression från myndigheternas sida.

Definitionsmässigt är detta dock ej nödvändigt för att
diktatur ska anses föreligga.

Somliga diktatorer har nämligen åtnjutit ett sådant folkligt
stöd att någon repression inte varit nödvändig för dem i syfte
att behålla makten. I sin mera inskränkta mening, är diktaturen
en stat där fria, allmänna och lika val av politiska beslutsfattare
inte förekommer. Inslagen av repression är alltså däremot inte
oväsentliga. En diktaturs kännetecken är en totalitär statsmakt
med en auktoritär repession av befolkningen med militära,
polisiära och administrativa medel, vari ingår övervakning,
inspärrning och tortyr.

Ett typexempel på en sådan diktatur
finns i George Orwells roman “1984” med det berömda uttrycket
“En fot som trampar på ett ansikte. I evighet”.”

Kan Sverige sammanfattas så illa? Nja, det vet jag väl inte, men titta här:
“Med marknadsdiktatur menas en totalitär kapitalism, där marknadskrafterna
helt dominerar samhällslivet, ekonomin och politiken.”

Oj då. Nu börjar det se lite illa ut för våran “valda” regering, för säga vad dom vill
men tyvärr, dom bestämmer inte så mycket som de styrande vill påskina.

Tyvärr verkar det som om makten på något sätt glidit våra valda ur händerna
för att hamna i som en del av USA’s  lydstater. Men tyvärr verkar det
inte vara de styrande i USA som våra förtroendevalda dansar åt, utan
amerikanska monetära organisationer, som nu mer och mer vill diktera
vad vi ska tänka, se, höra, lyssna på.

Inte nog med det. Snart görs det en omröstning på om vi ska låta
dessa organisationer som redan meddelst hot och andra otillbörliga
metoder vill stävja både kreativitet, personlig integritet och kulturflöde
ha en polisiär makt i vårat avlånga land.

Dom ska kunna läsa av våran datatrafik, och kunna fakturera oss ifall
vi mot förmodan skulle dela med oss av material som kan vara skyddat
av deras upphovsrätt. Detta helt utan inblandning av någon myndighet.
Vi vill alltså att organisationer som kräver ersättning för fildelning av personer
som inte äger en dator, och en del som aldrig varit ute på nätet eller ens
vet vad en fil är, om man inte syftar på verktyget dvs, ska ha laglig rätt
att kräva pengar av en privatperson?

Nej tack.

Till råga på allt, så bryter det hela mot en del andra lagar, lyssna på den här:

“Regeringsformen 2 kap. paragraf 6″
Så här lyder den:
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat
kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4&5 paragrafen.
Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan
förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning, eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”

Oj oj oj. Min förtroliga trafik över ALLA protokoll kommer alltså att avlyssnas
ifall “någon” _MISSTÄNKER_ att jag fildelar.

Nej, jag undrar om det finns nått land där jag kan få politisk asyl pga att
jag och alla andra medborgare i mitt land snart kommer att avlyssnas.